1-20 XII

„Ukryte”/PÓŁMROK

1-20

grudzień/december

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach