Półmrok


‚Półmrok’ to projekt jednoczący grupy społeczne osób niewidomych we wspólnym przeżywaniu spektakli teatralnych na równi z osobami widzącymi, jak również przybliżający problemy tej grupy innym osobom.
Projekt ‚Półmrok’ przewiduje prezentacje spektakli dla grup osób widzących
jak i niewidzących oraz wspólną dyskusję po zakończonym spektaklu wymianę wrażeń, doświadczeń, przemyśleń lub sugestii.

Spektakl “UKRYTE”
W ramach projektu „Półmrok” zostanie zaprezentowany jeden z unikatowych, oryginalnych spektakli p.t. „Ukryte”, którego premiera odbyła się w grudniu 2012 roku podczas festiwalu teatralnego MASKI w Poznaniu.
Podstawowym założeniem spektaklu stało się odrzucenie zmysłu wzroku jako determinującego nasze postrzeganie świata, na rzecz innych form doświadczania rzeczywistości słuchu, węchu, dotyku, wyobraźni.
Powstał spektakl rozgrywający się w całkowitej ciemności, realizowany przez aktorów wyposażonych w noktowizory przemieszczających się pomiędzy widzami, wykorzystujący tekst, muzykę oraz przestrzeń,
w której się odbywa. W swej naturze spektakl „Ukryte” ‚wyklucza’ typowego widza wyposażonego w pełnosprawny zmysł wzroku z normalnego funkcjonowania zmuszając go do uruchomienia i uświadomienia sobie istnienia innych zmysłów postrzegania, jak również stanowi
wyjątkowy przykład spektaklu teatralnego nie stwarzającego barier dla osób niewidomych lub słabowidzących.

terminarz prezentacji:
17.11 || 19:00 – MOK Gniezno
06.12.|| 17:00 – MDK Iskra w Pile
12.12.|| 14:15 – Dom Kultury w Wolsztynie
13.12 || 19:30 – Miejski Dom Kultury w Kole
01.12 – 15.12 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Projekt jest realizowany w ramach projektu “Kultura Dostępna” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury jak również ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.