„Batalion”

18

wrzesień/september

godz. 20:00 / Tłusta Langusta
Poznań, ul. Gwarna 11

„CYKL”

11

wrzesień/september

20:00 / VI Gala Światła i Energii – Grudziądz

„CYKL”

17

lipiec/july

godz. wieczorna /Art Piknik – Szczecinek

„CYKL”

11

lipiec/july

godz. wieczorna /FETA – Gdańsk

„Batalion”

30

czerwiec/june

godz. 20:00 /Malta na Bis – Luboń

„Batalion”

23

maj/may

godz. 20:00 
OFTN – Ostrów Wielkopolski

„:”

00

m/k

RSTL
P.G11