„Cykl”

przecież życie jest snem
tylko snem
i ten kto żyje śpi
i śni siebie pokąd nie prześni siebie

Pedro Calderon de la Barca „Życie snem” 

A co jeśli czas jest kolisty, goni za własny ogonem, a świat powtarza się, pedantycznie i bez końca? Próbując porządkować rzeczywistość,  szukamy logicznego ciągu zdarzeń, rysujemy linię prostą. Cykliczność i powtarzalność powraca jednak podświadomie. Niepodzielnie rządzi w naszych snach i marzeniach.

Spektakl multimedialny, łączący instalacje przestrzenne, grę aktorską oraz animacje komputerowe. Odnosi się do regularności, powtarzalności elementów codzienności, natręctw, cykliczności marzeń sennych, które wpływają na naszą osobowość i sposób istnienia. Przedstawienie składa się z „cyklu” tych obrazów, które od zawsze śnimy wspólnie, wydobytych z podświadomości, symbolizujących ludzkie lęki, słabości i pragnienia.


Reżyseria: Wojciech Wiński
Scenariusz: Ewa Kaczmarek, Wojciech Wiński

Animacje: Arek Nowakowski
Kostiumy: Idalia Mantas 
Muzyka: Michał Kowalonek

Aktorzy: Ewa Kaczmarek, Agnieszka Nowacka, Roman Andrzejewski, Marcin Głowiński, Mikołaj Podworny, Artur Śledzianowski

life is but a dream
only a dream
and he who lives, dreams
and he dreams up himself until he stops dreaming…

Pedro Calderon de la Barca, „Life is a Dream

Amultimedia spectacle, in which Mouth To Mouth Theatre takes a position on the phenomenon of cycles and repeatability in our life. As they say, “When we try to organise and sort out reality, we look for a logical sequence of events and draw a straight line. However, repeatedness and the phenomenon of cycles come back subconsciously. They indivisibly rule in our dreams.”

The performance combines spatial installations, acting and computer animations. The artists create a series of images that “we have always dreamed together”, images visualising the themes of regularity, repeatedness in everyday life, obsessions, cycles of dreams, all of which influence our personality and existence. They are dug out of our subconscious, symbolise human fears, weaknesses and desires.