Tag: e-teatr.pl

  • Co to znaczy przeżyć wojnę?

    Kamila Łapickae-teatr.pl Skarbunieczka można poznać na dwa sposoby. Pierwszym jest poszerzenie domowego księgozbioru o album opracowany przez historyka sztuki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piotra Kordubę. Drugim jest znalezienie się na widowni spektaklu przygotowanego przez poznański teatr Republika Usta Usta. Polecam oba sposoby, w tej właśnie kolejności. Album i przedstawienie noszą ten sam tytuł, „Tymczasem pa, Kochany Skarbunieczku”, choć ich zawartość jest nieco inna. […]